timthumb
realestateinvesting

Super Flexible Layout Builder

Tons of Elements

Real Drag and Drop

Fullscreen Option

Undo/Redo functionallity

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit

Investeer slim!

Bij Focus Invest kunt u slim investeren en een mooi rendement behalen op uw beleggingen met voldoende zekerheid.

Duurzaam & verantwoord

Focus Invest doet uitsluitend aan duurzame en verantwoorde woningbouwprojectontwikkeling, waarbij de nadruk gelegd wordt op de groene en toekomstgerichte denkwijze.

Betrouwbaarheid

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cum sociis natoque sadfsadfas

Wat zijn Focus Invest Obligaties?

Met de aankoop van obligaties belegt u in vastgoed

Focus Invest ontwikkelt regelmatig nieuwe woningbouwprojecten in de regio Almere. 3 luxe appartementen, 12 hotelkamers en 8 vakantiechalets voor kapitaalkrachtige en behoevende ouderen. De aankoop en verbouwing van de monumentale boerderij uit 1872 en het 5 hectare groot landgoed vergt veel kapitaal. De obligatielening is een financieringsvorm om beleggers rechtstreeks te betrekken bij wat wij doen. Deze wijze van financiering maakt het mogelijk om ons doelbedrag van € 2.500.000 te realiseren, zonder tussenkomst van een bankinstelling. De obligaties zijn gedekt door een 1e hypothecaire inschrijving tot € 3.600.000.

Lees meer over de voorwaarden in onze documenten.

Wat gebeurt er met uw geld?

Elke obligatie heeft een waarde van € 1.000 en een looptijd van 5 jaar. Uw belegging wordt uitsluitend gebruikt voor de aankoop van de opstallen en het landgoed. De obligatiegelden worden niet besteed aan marketing, salarissen of andere operationele kosten.

U hoeft zelf geen kennis te hebben van projectontwikkeling. Focus Invest Obligaties zijn daarom geschikt voor iedereen die geld opzij kan leggen.

Als belegger bent u belangrijk voor het succes van onze obligatielening, maar u belegt vanzelfsprekend niet voor “niets”. U ontvangt daarom 5 jaar lang een vaste jaarlijkse rente van 7,5%. De obligaties bieden optimale zekerheid d.m.v. een 1e hypothecaire dekking tot € 3.600.000. De rente wordt elk kwartaal op uw bankrekening bijgeschreven. Aan het einde van de looptijd ontvangt u uw geld weer terug.

Met de huidige lage rente biedt beleggen in dit vastgoedproject voor kapitaal-krachtige ouderen u een interessante dimensie en een hoger rendement dat u bij “gewoon” sparen of beleggen niet hebt.

Bent u overtuigd? Start met beleggen

Hoe werkt beleggen in Focus Invest Obligaties?

Veilig obligaties kopen

De obligaties kunt u betalen via een bankoverschrijving. Uw betalingsbevestiging ontvangt u meteen per e-mail. Na de betaling heeft u 14 dagen bedenktijd om kosteloos te annuleren. U hoeft ook geen afsluitkosten te betalen.

Kwartaalbetaling van de rente

Kwartaalbetaling van de rente

Elk kwartaal ontvangt u de rente over uw inleg op uw bankrekening. Aan het einde van de looptijd ontvangt u de volledige inleg terug.

Obligaties verkopen of overdragen

Obligaties verkopen of overdragen

Na registratie op deze website krijgt u toegang tot uw persoonlijke account. U kunt hier obligaties bijkopen en eventueel obligaties terug verkopen. Een obligatie mag ook worden overgedragen aan anderen.

Recht van 1e hypotheek in Stichting Financiers Landgoed Keihoef

De Obligaties worden uitgegeven door Focus Invest B.V., handelend onder de naam “Focus Invest.”
Lees meer over de Obligatievoorwaarden in onze documenten.

Obligaties koopt u hier.

Waarom beleggen in Obligaties van een Focus Invest activiteit?

Focus Invest verhuurt luxe, levensloopbestendige appartementen, hotelstudio’s en vakantie-chalets aan vermogenden

Focus Invest verhuurt luxe, levensloopbestendige appartementen, hotelstudio’s en vakantie-chalets aan vermogenden

Focus Invest verhuurt luxe, levensloopbestendige appartementen, hotelstudio’s en vakantie-chalets aan vermogenden

Obligaties

Focus 8 biedt via haar dochterbedrijf Focus Invest B.V. een verrijkend.  Ouderen die niet meer zelfstandig willen of kunnen wonen, maar wel luxe en comfort als vanzelfsprekend beschouwen en willen leven zoals ze altijd gewend zijn.

Verzorgd wonen en leven op is wonen en leven in een exclusieve en tot de verbeelding sprekende leefomgeving aan de rand van een moderne woonwijk, midden in de natuur en toch in het hart van de samenleving. Alleen het allerbeste is goed genoeg en dat vertaalt zich in een exquise serviceconcept. Van huishoudelijk medewerkster tot aan privéchauffeur, van het telen van groenten in eigen tuin tot exclusieve catering. Alles is mogelijk! Op wordt luxegeboden met een leefstijlgericht concept waarin de leefwijze van de cliënt in samenhang met zijn cultuur, levensloop en persoonlijke geschiedenis het uitgangspunt is. Zo is er op het landgoed gelegenheid om eigen hobbydieren te houden en zijn er ruimtes beschikbaar voor bijvoorbeeld de kunstenaar, de muzikant of hobbyist. Wat iemand ook doet, op staan eigen regie en het recht op privacy heel hoog in het vaandel.

Tegen een achtergrond van vergrijzing van een grote groep kapitaalkrachtige ouderen die niet meer zelfstandig wil of kan wonen, biedt dit Obligatiehouders de mogelijkheid om te beleggen in dit uniek gelegen monumentale landgoed met zeer luxe

Obligaties kopen, waar moet ik op letten?

Met de aankoop van Focus nvest Obligaties zet u uw geld voor een periode van 5 jaar vast. U ontvangt hiervoor een vaste rente van 7,5% op jaarbasis. Deze rente wordt elk kwartaal op uw bankrekening bijgeschreven. Na 5 jaar ontvangt u de volledige inleg retour.

Vrij verhandelbaar

Uw Obligaties kunnen tussentijds aan Focus Invest worden terug verkocht tegen de aankoopwaarde. U kunt uw obligaties tussentijds ook verkopen en overdragen aan anderen. Hiervoor gebruikt u het formulier dat u vindt onder documenten op deze website.

Investeren in duurzame woningbouwprojecten

De woningbouwprojecten die wij tot ontwikkeling brengen hebben een ultramodern en duurzaam karakter en beschikken over o.a.:

 • Vier verschillende woningtypen
 • 3 grondgebonden appartementen met grote tuinen
 • 5 Penthouses van grote afmetingen en voorzien van vier kamers
 • Uitgebreide lijst van opties, o.a. keuken, vloer, sanitair, tegels etc.

FAQ

Wat is een Obligatie?

Een obligatie is een lening van de obligatiehouder aan Focus Invest B.V. , handelend onder de bedrijfsnaam Focus Invest. De rente is vast en wordt elk kwartaal uitbetaald. Op de uitgifte zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Lees hiervoor onze documenten.

Kan ik een obligatie kado doen?

Ja natuurlijk! Heeft u iets te vieren? Bent u op zoek naar een leuk geschenk? Woonzorg Invest Obligaties worden eigenlijk alleen elektronisch uitgegeven, maar op uw verzoek drukken wij graag een papieren versie voor u. Leuk om kado te doen. De Obligatie met een nominale waarde van € 1.000 is genummerd en wordt gratis op stevig papier gedrukt en per post verstuurd.

Wat is een Informatie Memorandum?

Het Informatie Memorandum geeft gedetailleerde informatie over ons bedrijf en onze plannen. Iedere beslissing om Obligaties te kopen moet door u gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum. Iedere Obligatiehouder is zelf verantwoordelijk voor zijn koopbeslissing.

Wat is een hypothecairedekking?

Het landgoed van 5 ha., grond met het onroerend goed, (de gebouwen) wordt belast met een 1e hypotheek op naam van de Stichting Financiers Landgoed Keihoef, ter zekerheid voor betaling van rente en aflossing aan de Obligatiehouders.

Wat doet Focus Invest precies?

Focus Invest is een bedrijfsnaam van Focus Invest B.V., welke het landgoed koopt met gelden van Obligatiehouders en/of Financiers. De belangrijkste activiteiten van FocusInvest bestaan uit het in eigendom houden en beheren van een landelijk gelegen landgoed en deze geschikt maken voor verhuur aan zorgbehoevende en vermogende ouderen, met als doel het behalen van winst.

Wat betekent de vermelding: "Geen prospectusplicht voor deze activiteit?"

Deze vermelding betekent dat deze propositie vrijgesteld is van de prospectusplicht.

Investeringsaanbiedingen aan het publiek dienen in Nederland vergezeld te worden van een door de AFM (Autoriteit Financiële markten) gekeurd prospectus tenzij er een vrijstelling van toepassing is. De meest bekende vrijstelling is de grens van € 2,5 miljoen. In het kort: Als met de aanbieding een kleiner bedrag dan € 2,5 miljoen wordt verkregen, dan is deze automatisch vrijgesteld van de prospectusplicht.

De reden voor de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine aanbiedingen het prospectus-traject onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn.

Wanneer een vrijstelling van toepassing is, eist de AFM wel dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt. De AFM schrijft in detail voor hoe deze vrijstellingsvermelding (de ‘balk’ bovenaan de pagina) vertoond dient te worden.

Wat betekent dit voor u als belegger?

Deze vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de propositie maar informeert u enkel over het feit dat deze is vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM gekeurd prospectus te publiceren en dat u dus belegt zonder toezicht van de AFM.

Als koper van Obligaties zult u te allen tijde een persoonlijke afweging moeten maken of Obligaties voor u passend zijn.

Waarom blijft Focus Invest B.V. onder de grens van €2,5 miljoen?

Voor het uitgeven van een Obligatielening kleiner dan € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) over een periode van 12 (twaalf) maanden, is geen prospectus verplicht dat moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien blijkt dat er veel interesse is in Obligaties, zal Focus Invest B.V. overwegen om in de toekomst de AFM te verzoeken om een prospectus goed te keuren.

Kan ik deelnemen vanuit een ander Europees land?

Ja, het staat Ingezetenen uit de 31 landen van de Europese Economische Ruimte (EER), dit zijn alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, vrij om zich op de Obligatielening in te schrijven.

Kan een inwoner in een lidstaat "A", inschrijven op Obligaties in de lidstaat "B"?

Is het mogelijk voor de bewoners in een lidstaat” A ” , waar een openbaar bod niet plaatsvindt in te schrijven op obligaties in de lidstaat ” B “, waar de openbare aanbieding plaatsvindt rechtstreeks of via hun financiële tussenpersonen die handelen namens deze beleggers?

Ja. Er is geen noodzaak voor de aanbieder om een prospectus in lidstaat “A” publiceren als geen openbaar bod wordt gedaan in een dergelijk land. Maar dit belet beleggers in dat land niet om zich in te schrijven of tot het kopen van effecten die onderwerp van een openbaar bod in een andere lidstaat zijn. Wat relevant is in dit geval is dat een prospectus is gepubliceerd in lidstaat ” B “, waar de openbare aanbieding plaatsvindt.

Hoe weet ik zeker dat u mijn betaling heeft ontvangen?

De status van uw transactie is direct zichtbaar in ” Mijn account ” op deze website, nadat u uw aankoop voltooit.

Kan ik betalen met een overboeking?

Ja, wanneer u kiest voor de betaalmethode overboeking, verwijzen wij u direct en automatisch door naar ons betaalscherm. Op dit scherm ziet u alle informatie die nodig is voor het betalen van de aankoop.

Kan ik de aankoop ongedaan maken?

U heeft wettelijk een bedenktijd van 14 dagen om uw aankoop van obligatie(s) te herroepen.

In uw persoonlijke dashboard vindt u een annuleerknop. Hiermee geeft u aan dat u de aankoop wilt herroepen. Nadat u de knop heeft indrukt wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen kosteloos teruggestort.

Hoe kan ik Obligaties verkopen of overdragen?

Obligatiehouders die hun Obligaties willen overdragen kunnen dit schriftelijk aangeven bij Woonzorg Invest via het overdrachtsformulier wat u aantreft onder documenten. op deze website.

Wanneer ontvang ik de rente?

Rentes zijn periodieke inkomsten die u ontvangt over uw obligatielening. De rente wordt gestort op de door u vermelde bankrekening. Het bankrekeningnummer kunt u aanpassen in uw persoonlijke beheeromgeving. Hieronder staat een overzicht met de uitbetalingsdata:

De rente wordt bijgeschreven op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Nog vragen?

Heeft u vragen over het beleggen in focus invest obligaties? Neem gerust telefonisch of per email contact met ons.

Meteen een obligatie kopen

Door een focus invest obligatie te kopen kunt u uw kapitaal beleggen in duurzame en groene woningbouwprojecten. Daarmee draagt u direct bij aan een prettige woonomgeving en toekomst.

Het Doel

Focus Invest biedt beleggingen in vastgoed aan. Doel is van het (eerste) fonds is € 2.5 miljoen op te halen voor beleggingen in woningen voor verhuur. Geschat rendement is 5% voor de beleggers.
Missie is lage risico belegging met aantrekkelijk rendement in de stabiele woningverhuurmarkt. Focus acht onderscheidt zich van andere aanbieders door energiezuinige en duurzaam woningen inhaar portefeuille die voldoen aan de strengste duurzame eisen van de toekomst.
Focus Invest bouwt op de expertise van Focus Acht bestuurders als team.
 • Ontwikkeling van sociale woningbouw

  Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in.

 • Duurzame en groene woningbouw

  Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

 • Een mooi rendement op beleggingen

  Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero.

 • Freaky Flags

  Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.

What others say about us

The Man

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

The ManCEOWikiTravel
Anna Vandana

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Anna VandanaCEOMedia Wiki
Maxi Milli

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Maxi MilliCEOMax Mobilcom
Dr. Dosist

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Dr. DosistCEODoom Inc